Treballa amb nosaltres

A la Fundació Hàbitat3 treballem persones de diversos perfils professionals, que exercim la nostra tasca amb il·lusió i compromís.

Som professionals amb formació i experiència suficients per a un òptim acompliment de les nostres funcions, amb un gran sentit de responsabilitat i capacitat d'adaptació a l'entorn canviant en el que Hàbitat3 desenvolupa la seva activitat. El treball en equip és una de les premisses del nostre projecte.

Sumar-se a l'equip d'Hàbitat3 suposa comprometre's amb els valors i principis de l'organització, assumint les responsabilitats pròpies de cada lloc de treball.

Busquem persones motivades, competents, flexibles, amb capacitat de crítica constructiva, amb voluntat de servei a la comunitat i a les persones i col·lectius més vulnerables, i amb experiència consolidada en distintes àrees: educació i treball social, administració de finques, financera, legal, rehabilitació i manteniment d'habitatges, captació de fons, principalment.

Hàbitat3 publica els llocs vacants en procés de selecció, indicant els requisits i la forma de comunicar-nos la teva candidatura.

Només s'acceptaran i processaran aquelles candidatures que responguin a ofertes en vigència. No es contestaran candidatures espontànies.

Hàbitat3 practica la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en els processos de selecció.