Presència als mitjans

Deixar premuda la tecla CTRL per poder marcar diverses opcions

31/10/16
'El tercer sector compra pisos buits de bancs' (La Vanguardia)
La Fundació Hàbitat3 exerceix el dret de tanteig i retracte previst per decret i adquireix sis habitatges per a peersones en risc d'exclusió.
29/10/16
'El primer hostal social s’instal·larà a la Casa Bloc' (Ara)
L’edifici del barri de Sant Andreu acollirà 50 persones en risc d’exclusió amb un projecte innovador.
29/10/16
'La Casa Bloc acollirà 50 pobres el 2017 un cop sigui reformada' (El Periódico)
La cessió de les tres primeres plantes d’aquesta antiga residència de militars a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, un acord que es va anunciar al març i que es va formalitzar ahir al mateix edifici
29/10/16
'L’emblemàtica Casa Bloc serà habitatge social' (El Punt Avui)
Hàbitat3 gestionarà l’edifici, amb 17 pisos, 11 dormitoris i una escola restaurant.
29/10/16
'La CasaBloc també tindrà un restaurant social' (La Vanguardia)
Una entitat d’inserció laboral gestionarà una escola restaurant que s’ubicarà a la planta baixa.

Pàgines