Notícies i notes de premsa

Hi va participar Marta Olaria, responsable de l'Àrea Social de la Fundació Hàbitat3.

Primera entitat social que ha comprat habitatges mitjançant el tempteig i retracte.

Hi van assistir més de 400 persones.

Ha aconseguit gestionar 3145, en els quals hi viuen 291 famílies, amb un total de 1.010 persones

Trilla: "Són més necessàries que mai decisions polítiques i socials que blindin els preus dels habitatges".

Pàgines