Notícies i notes de premsa

El conveni té una vigència d'un any.

Hàbitat3 farà l’acompanyament de les famílies pel què fa a la relació amb l’habitatge.

Els habitatges cedits seran posats a disposició dels projectes d’inclusió social de les entitats del tercer sector que requereixin habitatge per poder duu a terme els seus projectes.

El Decret-Llei 1/2015 permet a entitats socials adquirir habitatges transmesos per entitats financeres.

Hàbitat3 coneix les necessitats d'habitatge de les entitats socials.

Pàgines