Notícies i notes de premsa

Vol aconseguir habitatges per destinar-los a col·lectius vulnerables.

Es farà mitjançant una enquesta online.

El conveni té una vigència d'un any.

Hàbitat3 farà l’acompanyament de les famílies pel què fa a la relació amb l’habitatge.

Els habitatges cedits seran posats a disposició dels projectes d’inclusió social de les entitats del tercer sector que requereixin habitatge per poder duu a terme els seus projectes.

Pàgines