Equip Tècnic

La Fundació Hàbitat3 compta amb un equip pluridisciplinari que li permet abordar tasques d'acompanyament de les persones i famílies en l’ús dels habitatges, de gestió immobiliària i de projectes tècnics d’obres i de rehabilitació i manteniment.

Xavier Mauri

Director General

xmauri@habitat3.cat

Marta Olaria

Resp. Administracions públiques i Àrea social

molaria@habitat3.cat

Laura Garcia

Tècnica Àrea Social

lgarcia@habitat3.cat

Carla Roche

Tècnica Àrea Social

croche@habitat3.cat

Keren Besalduch

Tècnica Àrea Social

kbesalduch@habitat3.cat

Albert Martínez

Tècnic Àrea Social

amartinez@habitat3.cat

Clara Cantó

Tècnica Àrea Social

ccanto@habitat3.cat

Natalia Martínez

Resp. Suport a entitats i Àrea captació d'habitatges

nmartinez@habitat3.cat

Jordi Ferreira

Tècnic Àrea Captació d'Habitatges

jferreira@habitat3.cat

Aleix Armengol

Resp. Àrea Tècnica

armengol@habitat3.cat

Alfredo Palomera

Tècnic Àrea Tècnica

apalomera@habitat3.cat

Mar Padullés

Resp. Àrea Administració i Finances

mpadulles@habitat3.cat

Xavier Muriel

Tècnic de justificació de subvencions i comptable

xmuriel@habitat3.cat

Lourdes Martínez

Tècnica Administrativa

lnmartinez@habitat3.cat

Rai Barba

Resp. Àrea Comunicació

comunicacio@habitat3.cat

José Sanjuán

Conserge Edifici Sant Eloi (BCN)