Equip Tècnic

La Fundació Hàbitat3 compta amb un equip pluridisciplinari que li permet abordar tasques d'acompanyament de les persones i famílies en l’ús dels habitatges, de gestió immobiliària i de projectes tècnics d’obres i de rehabilitació i manteniment.

Xavier Mauri

Director General

xmauri@habitat3.cat

Lourdes Borrell

Resp. Àrea Social

lborrell@habitat3.cat

Keren Besalduch

Tècnica Àrea Social

kbesalduch@habitat3.cat

Laura Garcia

Tècnica Àrea Social

lgarcia@habitat3.cat

Marta Domènech

Tècnia Àrea Social

mdomenech@habitat3.cat

Sara Moya

Tècnica Àrea Social

smoya@habitat3.cat

Laura López

Tècnica admin. Àrea social

llopez@habitat3.cat

Natalia Martínez

Resp. Suport a entitats i Àrea captació d'habitatges

nmartinez@habitat3.cat

Jordi Ferreira

Tècnic Àrea Captació d'Habitatges

jferreira@habitat3.cat

Pablo Tucat

Tècnic Àrea Captació d'Habitatges

ptucat@habitat3.cat

Aleix Armengol

Resp. Àrea Tècnica

armengol@habitat3.cat

Alfredo Palomera

Tècnic Àrea Tècnica

apalomera@habitat3.cat

Diana Calvo

Tècnica Manteniments

dcalvo@habitat3.cat

Mar Padullés

Resp. Àrea Administració i Finances

mpadulles@habitat3.cat

Xavier Muriel

Tècnic de justificació de subvencions i comptable

xmuriel@habitat3.cat

Lourdes Martínez

Tècnica Administrativa

lmartinez@habitat3.cat

Rai Barba

Resp. Àrea Comunicació

comunicacio@habitat3.cat

José Sanjuán

Conserge Edifici Sant Eloi (BCN)