Què és la Fundació Hàbitat3?

HÀBITAT3 és una Fundació impulsada, l'any 2014, per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb l’objectiu de donar una resposta col·lectiva i conjunta del Tercer Sector Social a les gravíssimes necessitats existents en l’àmbit de l’habitatge al nostre país entre els col·lectius de persones amb dificultats greus d’habitatge.

El Patronat de la Fundació està constituït per la pròpia Taula del Tercer Sector i set de les seves federacions membres, juntament amb diverses persones expertes.

La Fundació HÀBITAT3 actua prioritàriament a Catalunya, al servei del conjunt de les 3.000 entitats socials catalanes que integren la Taula del Tercer Sector, i al servei de les Administracions Públiques del país.

La Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social, és una fundació benèfica de tipus assistencial, que està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2.905, per resolució de 19 de maig de 2015, amb domicili social al carrer Residència 10-12 baixos 08030 Barcelona i amb NIF G66428681.

Impulsada per la Taula del Tercer Sector Social

Nascuda al 2003, avui agrupa 36 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen en conjunt de 3.030 entitats socials no lucratives. Les 3.000 entitats socials tenen la forma jurídica d'associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció, i actuen en l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.