Persones ateses

Els usuaris dels habitatges són sempre persones o famílies amb problemes greus d’accés o ús de l’habitatge –per sota de llindars d’ingressos convinguts amb l’Administració i amb les Entitats Socials, o amb necessitats especials d'allotjament- i són proposats o bé per les Entitats Socials o bé per les Administracions Públiques.

La relació entre la Fundació HÀBITAT3 i els usuaris dels habitatges s’estableix mitjançant contracte de lloguer –o figura similar-, les condicions del qual també seran pactades entre la Fundació HÀBITAT3 i les organitzacions prescriptores (Entitats Socials o Administracions Públiques):

· renda mensual, adaptada als ingressos de la unitat familiar o als usuaris individuals.

· durada del contracte, d’acord amb el pla de treball personalitzat de què disposin.

Els subministraments d’aigua, llum o gas, són contractats i abonats directament a les companyies per la Fundació HÀBITAT3, la qual, gira les factures corresponents als usuaris dels habitatges.

En tot contracte de lloguer -o similar- els usuaris accepten unes clàusules de compromís social i la supervisió periòdica, per part de l’equip especialitzat de la Fundació HÀBITAT3, de l’ús de l’habitatge i de la convivència amb la comunitat.