Obres de rehabilitació

La Fundació Hàbitat3, fruit d'un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, ha posat en marxa un Model d’èxit de rehabilitació d’habitatges que aconsegueix mitjançant la cessió de particulars, administracions públiques o que ha comprat mitjançant el tempteig i retracte, per tal que hi puguin entrar a viure famílies vulnerables en un mínim de temps possible.

El model que Hàbitat3 ha desenvolupat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona permet la mobilització d’habitatges buits cap al lloguer social, mitjançant la realització d’obres de rehabilitació que molt sovint són les que impedeixen que els habitatges puguin ser utilitzats.

La Fundació Hàbitat3 treballa amb les empreses d'inserció següents:

Fundació Apip Acam

La Fundació Apip-Acam és una entitat sense afany de lucre que respon a la voluntat cívica de compromís amb la gent, de donar suport a les persones i famílies en situacions de necessitat, de manca de mitjans econòmics i/o dependència física o intel·lectual, procurant la continuïtat dels tractaments, de les metodologies i les avaluacions, per tal de col·laborar amb la capacitació, el foment de l’assertivitat, l’apoderament de les persones i la recuperació de llurs xarxes socials.

La Fundació Apip-Acam disposa des de l’any 2000 de la empresa d’inserció sociolaboral Foment del Treball Col·lectiu SL. (número 6 del Registre d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya).  Aquesta empresa per contractar persones aturades vulnerables disposa dels sectors de bugaderia, neteges, atenció a persones dependents, serveis de medi ambient i obres de rehabilitacions, reparacions i manteniments d’edificis.

Persona de contacte: Rocío Pérez: mantenimentirehabilitacio@fundacioapipacam.org

Aprise Catalunya EI, SLL

Aprise vol contribuir a construir una societat més justa i solidària, on els ciutadans i ciutadanes gaudeixin de forma real i efectiva dels drets i deures per exercir la ciutadania plena; especialment en el món del treball, sacsejant i lluitant contra els obstacles que ho impedeixen i posant èmfasi en aquells mecanismes, mitjans i instruments que tenen a veure amb la inclusió social i laboral. Així, contribuïm a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, des de la realitat dels diferents territoris, mitjançant els itineraris personalitzats d‘inserció laboral, en context productiu.

Per desenvolupar els seus objectius, Aprise té actualment tres línies d’activitat productives orientades a les necessitats del mercat i al territori:

- Reformes i Rehabilitació

- Manteniment d’espais urbans i forestals

- Neteges

Persona de contacte: Víctor López: victorlopez@aprise-promocions.org

Fundació Engrunes

Engrunes, fundada al 1982 treballem per proporcionar suport personal i feina a les persones en exclusió social i així permetre la seva reincorporació a una vida social i laboral activa.

Basem la nostra gestió en quatre grans línies:

- Posar els mitjans necessaris per garantir que els Treballadors en procés d’Inserció, adquireixin competències personals i professionals que els facultin a accedir al mercat de treball i a la integració  personal en el seu entorn social més proper.

- Potenciar les activitats econòmiques i empresarials, com l’eina que ens assegura els recursos per assolir la integració laboral de les persones de l’objecte social amb el que estem compromesos i alhora, la satisfacció dels nostres clients cobrint les seves exigències a través de la qualitat de tots els productes i serveis que oferim.

- Gestionar les nostres activitats sota el model de funcionament de l’economia social i solidària.

- Facilitar els mitjans adequats per a que les nostres activitats es realitzin en un marc adequat, respectant la legislació, el benestar de les persones i el medi ambient, inspirant-se en la millora contínua. La nostra activitat està centrada en següents sectors:

o   Rehabilitació i reformes en general de l’habitatge

o   instal·lacions autoritzades d’aigua, electricitat i gas

o   La recollida, transports i gestió de tot tipus de residus.

Persona de contacte: Francisco Ruíz: fruiz@engrunes.org

Fundació Formació i Treball

La Fundació Formació i Treball (FIT) fundada el 1992 i promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, té com principal objectiu la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat laboral ordinari. Al servei d’aquest objectiu s’emmarca tant l’oferta de formació ocupacional com de treball en la mateixa Fundació.

El segon objectiu de la Fundació és un projecte que gestiona l’aprovisionament de roba, mobles i equipament de la llar per famílies amb pocs recursos derivades de diferents serveis socials (Càritas, Ajuntaments, parròquies, altres entitats).

Per assolir la seva missió, la Fundació Formació i Treball participa en les següents societats mercantils vinculades:

Formació i Treball Empresa d’Inserció, S.L.U. (FITEI): Diferents activitats econòmiques d’inserció laboral

Roba Amiga Empresa d’Inserció, S.L. (RAEI): activitats econòmiques d’inserció laboral en l’àmbit de la recuperació de la roba usada.

Institut de Formació per a la Inserció Laboral, S.L.U. (IFIL): programes de formació professional per a l’ocupació.

Persona de contacte: Enric Falcó: efalco@formacioitreball.org

Fundació Trinijove

La Fundació Trinijove, a través de l’empresa d’inserció realitza activitats d’arranjament d’obres, pintura, manteniment de mobiliari urbà tant en obres públiques com privades amb treballadors provinents de col·lectius d’exclusió social, majoritàriament derivats pels Serveis Socials Públics, a través de la nostre Empresa d’Inserció i el Centre Especial de Treball (CET).

Com a empresa d’inserció Trinijove disposa d’un sector d’obres i rehabilitació.

Els nostres serveis es duen a terme gràcies a un equip de professionals amb una alta experiència en el sector.

Donem cobertura a l’àrea metropolitana de Barcelona, cuidant de la qualitat dels treballs en tot moment amb resultats comprovables.

Persona de contacte: Alberto Giraldo: agiraldo@trinijove.org

SAÓ Prat Associació

L’Associació SaóPrat és una entitat socioeducativa, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, que neix el 2004 al Prat de Llobregat. A partir de l’experiència de vida dels membres de tres comunitats religioses -Teresianes, Maristes i Concepcionistes- uneixen esforços per donar resposta a les necessitats educatives i socials dels infants, adolescents i joves més desatesos dels barris de Sant Cosme i Sant Jordi-Ribera Baixa