Obres: Abans i després

La Fundació Hàbitat3 ha rehabilitat i adeqüat més de 150 habitatges per destinar-los a lloguer social. Totes les obres s'han realitzat mitjançant empreses d'inserció laboral.