Obres de rehabilitació: ABANS I DESPRÉS

Obres de rehabilitació: ABANS I DESPRÉS

La Fundació Hàbitat3 ha rehabilitat més de 150 habitatges.