L”okupació’ de pisos socials preocupa a entitats del tercer sector

L”okupació’ de pisos socials preocupa a entitats del tercer sector

Aflora la problemàtica que no hi ha habitatge i manca resposta d’administracions.