Les entitats socials denuncien la poca sensibilitat dels bancs per ampliar el parc d’habitatge social

Les entitats socials denuncien la poca sensibilitat dels bancs per ampliar el parc d’habitatge social

9 de cada 10 habitatges procedents del tempteig i retracte acaben en mans privades.