La Fundació Hàbitat3 s'adhereix a la Taula per la Democràcia

La Fundació Hàbitat3 s'adhereix a la Taula per la Democràcia

Dóna suport a l'aturada general del 3 d'octubre.