La Fundació Hàbitat3 obre una licitació per gestionar l’espai de restauració de la Llar Casa Bloc

La Fundació Hàbitat3 obre una licitació per gestionar l’espai de restauració de la Llar Casa Bloc

El termini per presentar propostes acaba el 26 de setembre.