La Fundació Hàbitat3 obre un concurs públic per rehabilitar la Residència de la Casa Bloc

La Fundació Hàbitat3 obre un concurs públic per rehabilitar la Residència de la Casa Bloc

El termini per presentar candidatures va acabar el 7 de juny.