La Fundació Hàbitat3, nova entitat membre de Cohàbitac

La Fundació Hàbitat3, nova entitat membre de Cohàbitac

Agrupa nou federacions dedicades a oferir habitatge a preus assequibles.