La Fundació Hàbitat3 arriba un acord amb Esplugues per mobilitzar habitatge buit i destinar-lo a lloguer social

La Fundació Hàbitat3 arriba un acord amb Esplugues per mobilitzar habitatge buit i destinar-lo a lloguer social

Permetrà ampliar el parc d'habitatges de lloguer social.