La Fundació Hàbitat 3 i Granollers signen un conveni per ampliar el parc d’habitatge de lloguer social de la ciutat

La Fundació Hàbitat 3 i Granollers signen un conveni per ampliar el parc d’habitatge de lloguer social de la ciutat

Se’n beneficiaran famílies en risc d'exclusió.