El lema 'Desbloc' guanya el concurs d'obres per a la rehabilitació de la Llar Casa Bloc

El lema 'Desbloc' guanya el concurs d'obres per a la rehabilitació de la Llar Casa Bloc

Darrera del projecte 'Desbloc' hi ha els arquitectes Javier Hernani i Pedro Garcia.