36 estudis d'arquitectes es presenten al concurs per rehabilitar la Residència de la Casa Bloc

36 estudis d'arquitectes es presenten al concurs per rehabilitar la Residència de la Casa Bloc

Durant el setembre s'anucniarà qui guanya el concurs.