Llar Casa Bloc

FES UN DONATU

Tots els diners que s'aconsegueixin mitjançant els donatius es destinaran a les obres de rehabilitació de la Llar Casa Bloc.


 

  • Antecedents: Els edificis que integren el conjunt anomenat CASA BLOC van ser iniciats a l’època de la Segona República com edificis d’habitatges per a treballadors. Els seus arquitectes foren Sert, Torres Clavé i Subirana, del prestigiós grup GATCPAC, i el conjunt arquitectònic va ser declarat l’any 1992 com a BCIN (bé cultural d’interès nacional).

Es tracta d’un conjunt arquitectònic en forma de “S”, format per cinc edificis, dels  quals un dels seus cossos es va destinar, tot just acabar la Guerra Civil, a Residència per a Vídues i Orfes de Militars amb les conseqüents obres d’adaptació. Va romandre amb aquesta finalitat fins a mitjans del 2015.

  • De qui és l’edifici? És propietat de l’Incasòl i gestionat, fins ara, per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Què s’hi farà? La Residència es transformarà per adaptar-la a les noves necessitats d’allotjament de persones ateses per entitats socials de la Taula del Tercer Sector o per a persones en situació d’emergència social ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
  • Com es farà? Es tracta, en tots els supòsits, de facilitar l’habitatge sota la filosofia “Housing First”, un model d’intervenció social que entén l’habitatge estable i digne com una peça clau i imprescindible en el desenvolupament de les persones i les famílies. Les entitats a les que es troben vinculades els oferiran el suport necessari, individualitzat i durant el temps que calgui, per tal que puguin iniciar un projecte de vida amb seguretat, confiança i responsabilitat.
  • Qui farà les obres: Totes les obres seran realitzades per empreses d’inserció laboral per tal de garantir l’objectiu de donar ocupació a persones ateses per entitats socials integrants de la Taula del Tercer Sector.
  • Quin impacte es preveu que tingui el projecte? Es calcula que unes 50 persones puguin viure en la Llar Casa Bloc-Hàbitat3.

La reforma de l’edifici en LLAR CASA BLOC-Hàbitat3 donarà ocupació a 30 persones en l’àmbit de la construcció i rehabilitació.

Com es finançarà? L’equipament serà autosuficient quan estigui a ple rendiment, però es demanarà un préstec i aportacions desinteressades per realitzar les obres de rehabilitació.