Formem part

La Fundació Hàbitat3 forma part dels òrgans o institucions següents:

Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria (APIS)

Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona és una corporació de dret públic que agrupa el col·lectiu d'agents de la propietat immobiliària col·legiats i el representa davant les institucions públiques i la societat en general des de fa més de 60 anys. Treballa per aconseguir que qualsevol ciutadà accedeixi a l'habitatge amb la major garantia i tranquil·litat i oferieix als seus agents serveis que facilitin la seva tasca diària i augmentin les seves oportunitats de negoci.

GHS - Gestors d'Habitatge Social de Catalunya

L’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, agrupa, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interesos comuns a totes elles.

Cohabitac

La federació COHÀBITAC agrupa nou fundacions dedicades a oferir habitatge a preus assequibles. Avui disposen en conjunt de més de 1.500 habitatges de lloguer social, els quals donen allotjament assequible a més de 6.000 persones. La major part dels pisos d’aquestes vuit fundacions són de parc propi en règim de protecció oficial i generat per mitjà de promocions.

La federació COHÀBITAC agrupa nou fundacions dedicades a oferir habitatge a preus assequibles. Avui disposen en conjunt de més de 1.500 habitatges de lloguer social, els quals donen allotjament assequible a més de 6.000 persones. La major part dels pisos d’aquestes vuit fundacions són de parc propi en règim de protecció oficial i generat per mitjà de promocions - See more at: http://habitat3.cat/noticies/la-fundacio-habitat3-nova-entitat-membre-de...
Som socis de:
Som energia

Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. Les  activitats principals són la comercialització i la producció d’energia d’origen renovable. Som Energia està compromesa a impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable. HÀBITAT3 consumeix energia verda en la seva oficina.