Fons solidari

La Fundació HÀBITAT3 té l'encàrrec de crear un FONS SOLIDARI per ajudar les Entitats Socials a fer front a les despeses que es deriven de la seva relació amb la Fundació HÀBITAT3 (costos de gestió, dificultats de pagament dels lloguers o dificultats de pagament dels subministraments per parts dels usuaris dels habitatges).

Aquest FONS SOLIDARI es nodreix dels resultats positius que pugui tenir HÀBITAT3 –els quals, preceptivament, han de revertir en favor de les Entitats Socials i de les llars usuàries dels habitatges-, de subvencions públiques i de donacions privades.