Edifici Sant Eloi

Antecedents

 • L’edifici de Sant Eloi 2-4, va ser construït per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’any 2007 per ser destinat a joves fins a 35 anys. Les primeres adjudicacions dels habitatges es van produir l’any 2008, però en poc temps van entrar en els habitatges encara no adjudicats persones que no havien  passat pels processos de selecció pública, les quals van iniciar un procés de mals tractaments i mòbbing als residents legítims, fins que van aconseguir que marxessin. A partir d’aquell moment, l’edifici es va omplir d’okupes, alguns d’ells delinqüents que van tenir comportaments clarament incívics, tant en l’interior de l’edifici com en el barri i amb la comunitat. L’any 2014, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va aconseguir desallotjar tots els ocupants i va iniciar obres de rehabilitació de tots els desperfectes soferts durant els anys d’ocupació. Diverses associacions de veïns del barri van estar denunciant les irregularitats que es vivien mostrant la seva profunda preocupació pels esdeveniments.

Qui és el propietari?

 • L'Agència de l'Habitatge de Catalunya és l’administrador del bloc propietat de l’Incasòl de 32 habitatges de protecció oficial, del carrer Sant Eloi nº 2-4 de Barcelona. L’edifici està situat al barri de la Marina.

Qui és el responsable de la gestió de l’edifici?

 • La Fundació Hàbitat3.

Qui viu en els habitatges de Sant Eloi 2-4?

 • Actualment viuen 44 persones en 32 habitatges diferents. Van entrar a viure-hi a finals del mes de setembre. Les persones que hi viuen són usuari d’entitats socials membres de la Taula del Tercer Sector. Són aquestes entitats socials les què els hi fan un seguiment social. El usuaris tenen perfils de Salut Mental, d’Adiccions, d’Exclusió Social/Sense Llar i de famílies de pre-Infància.

Un projecte inèdit.

 • La gestió i ús de l’edifici d’habitatges de protecció oficial del carrer de Sant Eloi 2-4, de Barcelona és una oportunitat immillorable per a què moltes entitats socials puguin ajudar a persones que estan atenent a que culminin les fases finals dels seus processos d’inserció. L’accés a un habitatge és clau en aquest procés i contribueix a l’èxit dels processos d’inclusió social d’aquestes persones i les seves famílies. És una experiència inèdita a Catalunya gestionada per la Fundació Hàbitat3 per: i) la col·laboració i seguiment entre diferents actors (Administració Pública, Entitats Socials, Societat Civil): ii) la convivència de diferents perfils d’entitats i usuaris en un mateix edifici; i iii) el seguiment tècnic i social al llarg del temps de l’edifici, els habitatges i les persones.

Característiques de l’edifici Sant Eloi 2-4

 • Al bloc del carrer sant Eloi 2-4 de Barcelona (Zona Franca) hi ha 32 habitatges. 27 habitatges tenen una habitació i 40 metres quadrats, 4 habitatges que tenen de dues habitacions i 48 metres quadrats, i un, adaptat, de dues habitacions, i 54 metres quadrats.

De quines entitats provenen les persones que viuen a Sant Eloi?

 • Les persones que viuen al bloc de Sant Eloi 2-4 són ateses per una entitat social, membre de la Taula del Tercer Sector. Les entitats socials que participen en el projectes són:
 • AREP                    
 • JOIA (amb Sant Pere Claver)                          
 • Fundació Salut i Comunitat                    
 • Prevenció, Assistència i Seguiment                   
 • ABD                     
 • Fundació Mambré