Documentació econòmica

Tal i com obliga la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en aquest apartat del web publiquem aquella documentació econòmica referent a la Fundació Hàbitat3.

Estatuts Fundació Hàbitat3
Pressupost 2018
Conveni Col·lectiu d'acció social
Auditoria 2016
Auditoria 2015
Comptes i resultat econòmic - 2014