Col·laboradors privats

Més enllà de la col·laboració estreta amb Entitats Socials del Tercer Sector i amb les Administracions Públiques, la Fundació HÀBITAT3 estableix vincles de relació amb entitats, empreses i particulars que li permeten complir amb els seus objectius i amb la seva missió.

Figuren entre aquests col·laboradors privats:

  • Els proveïdors habitatges, particulars, empreses promotores, entitats financeres i altres entitats que li cedeixen, lloguen, venen o donen habitatges susceptibles de ser destinats a lloguer social.
  • Les empreses subministradores de llum, aigua i gas, que li ofereixen els seus productes a costos ajustats a les capacitats dels usuaris dels habitatges.
  • Les empreses productores o distribuïdores de materials per a la rehabilitació, manteniment i equipament dels habitatges, que ajuden a la tasca d’allotjament de les persones o famílies amb dificultats, amb productes a preus ajustats.
  • Les persones o entitats que donen suport econòmic per fer viable la Fundació HÀBITAT3 i per potenciar el seu FONS SOLIDARI que és el que ajuda a establir unes relacions realistes entre les entitats socials de la Taula del Tercer Sector i la Fundació HÀBITAT3.
  • Les persones voluntàries que donen suport a l’activitat de la Fundació HÀBITAT3 en les seves diverses vessants (social, tècnica, administrativa, etc).
Agbar i Fundació Agbar

La Fundació Agbar bonificarà l’aigua als habitatges socials d’Hàbitat3. L’ajuda que ofereix la Fundació Agbar, que serà gestionada per Aigües de Barcelona, està adreçada a facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua en els habitatges socials titularitat de la Fundació Hàbitat3 i s’ha definit en base a un habitatge amb 3 persones i un consum de 100 litres per persona i dia, durant un període d’un any.

Incrementis

Especialitzats en incrementar el rendiment, eficàcia, proactivitat, compromís i formes òptimes de treballar de les persones, per tal que contribueixin al màxim en aconseguir els objectius de les organitzacions, i millorar el confort de les persones.

Incrementis col·labora amb Hàbitat3 en formar i desenvolupar les competències del seu equip tècnic.

Col·legi d'Administradors de Finques (Barcelona -Lleida)

Ha signat un conveni amb la Fundació Hàbitat3 que permetrà cercar nous habitatges per a destinar-los a lloguer social. És una agrupació de professionals que es dediquen a l’administració del patrimoni immobiliari. La seva activitat comprèn les províncies de Barcelona i Lleida i agrupa un total de 2400 col·legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.

Esade Alumni

Durant el curs 2015-2016 i durant un període de 4 mesos, rebrà una consultoria pro bono d'un grup de 2-4 alumnes antics d'ESADE que a títol personal i individual aportaran els seus coneixements en l'elaboració d'un pla de negoci i de viabilitat financera.

Guinot-Prunera

Ofereix els diferents serveis de la companyia: gestió de patrimonis, administració de comunitats, agència immobiliària, gestoria i assessoria. Col·labora amb Hàbitat3 donant suport i assessorament a l'equip de la Fundació.

Finques Gascón

Consultors Immobiliaris de Barcelona. Col·labora amb la Fundació Hàbitat3 en la captació d'habitatges.

TAAF

Tecnologia Aplicada a l'Administració de Finques. Col·labora amb la Fundació fent l'aportació dels costos de les llicències del programa informàtic per a la gestió d'administració de finques TAAF que utilitza Hàbitat3.