Col·laboradors privats

Més enllà de la col·laboració estreta amb Entitats Socials del Tercer Sector i amb les Administracions Públiques, la Fundació HÀBITAT3 estableix vincles de relació amb entitats, empreses i particulars que li permeten complir amb els seus objectius i amb la seva missió.

Figuren entre aquests col·laboradors privats:

  • Els proveïdors habitatges, particulars, empreses promotores, entitats financeres i altres entitats que li cedeixen, lloguen, venen o donen habitatges susceptibles de ser destinats a lloguer social.
  • Les empreses subministradores de llum, aigua i gas, que li ofereixen els seus productes a costos ajustats a les capacitats dels usuaris dels habitatges.
  • Les empreses productores o distribuïdores de materials per a la rehabilitació, manteniment i equipament dels habitatges, que ajuden a la tasca d’allotjament de les persones o famílies amb dificultats, amb productes a preus ajustats.
  • Les persones o entitats que donen suport econòmic per fer viable la Fundació HÀBITAT3 i per potenciar el seu FONS SOLIDARI que és el que ajuda a establir unes relacions realistes entre les entitats socials de la Taula del Tercer Sector i la Fundació HÀBITAT3.
  • Les persones voluntàries que donen suport a l’activitat de la Fundació HÀBITAT3 en les seves diverses vessants (social, tècnica, administrativa, etc).
Agbar i Fundació Agbar

La Fundació Agbar bonificarà l’aigua als habitatges socials d’Hàbitat3. L’ajuda que ofereix la Fundació Agbar, que serà gestionada per Aigües de Barcelona, està adreçada a facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua en els habitatges socials titularitat de la Fundació Hàbitat3 i s’ha definit en base a un habitatge amb 3 persones i un consum de 100 litres per persona i dia, durant un període d’un any.

Incrementis

Especialitzats en incrementar el rendiment, eficàcia, proactivitat, compromís i formes òptimes de treballar de les persones, per tal que contribueixin al màxim en aconseguir els objectius de les organitzacions, i millorar el confort de les persones.

Incrementis col·labora amb Hàbitat3 en formar i desenvolupar les competències del seu equip tècnic.

Col·legi d'Administradors de Finques (Barcelona -Lleida)

Ha signat un conveni amb la Fundació Hàbitat3 que permetrà cercar nous habitatges per a destinar-los a lloguer social. És una agrupació de professionals que es dediquen a l’administració del patrimoni immobiliari. La seva activitat comprèn les províncies de Barcelona i Lleida i agrupa un total de 2400 col·legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.

Esade Alumni

Durant el curs 2015-2016 i durant un període de 4 mesos, rebrà una consultoria pro bono d'un grup de 2-4 alumnes antics d'ESADE que a títol personal i individual aportaran els seus coneixements en l'elaboració d'un pla de negoci i de viabilitat financera.

Guinot-Prunera

Ofereix els diferents serveis de la companyia: gestió de patrimonis, administració de comunitats, agència immobiliària, gestoria i assessoria. Col·labora amb Hàbitat3 donant suport i assessorament a l'equip de la Fundació.

Finques Gascón

Consultors Immobiliaris de Barcelona. Col·labora amb la Fundació Hàbitat3 en la captació d'habitatges.

TAAF

Tecnologia Aplicada a l'Administració de Finques. Col·labora amb la Fundació fent l'aportació dels costos de les llicències del programa informàtic per a la gestió d'administració de finques TAAF que utilitza Hàbitat3.

Casa Jové

La Fundació Hàbitat3 i Casa Jové han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual, el servei tècnic de calderes Casa Jové farà una revisió bianual de tots els aparells de gas que proporcionen aigua calenta o calefacció del parc d'habitatges que gestiona la Fundació Hàbitat3. El conveni signat també preveu que Casa Jové visiti tots els habitatges i en faci un informe tècnic sobre els equipaments analitzats.