Col·laboracions externes

La Fundació HÀBITAT3 col·labora en els diversos àmbits següents:

Consulta els documents

  • Col·laboració amb les Entitats Socials
    El treball en xarxa és una pràctica habitual dins el context del Tercer Sector Social, dins la qual la Fundació HÀBITAT3 encaixa la seva forma d’actuar, en quatre nivells de col·laboració.
  • Col·laboracions amb el sector públic
    La Fundació Hàbitat3 gestiona habitatges de lloguer social per encàrrec de les Administracions Públiques, via concursos, convenis, concessions o altres fórmules que legítimament les administracions utilitzen.
  • Col·laboradors privats
    La Fundació HÀBITAT3 estableix vincles de relació amb entitats, empreses i particulars que li permeten complir amb els seus objectius i amb la seva missió.