Col·laboració amb el sector públic

La col·laboració público-social és la base de treball inqüestionable de la Fundació HÀBITAT3.

En primer lloc, la Fundació HÀBITAT3 gestiona habitatges pisos de lloguer social per encàrrec de les Administracions Públiques, via concursos, convenis, concessions o altres fórmules que legítimament les administracions utilitzen.

També posa a disposició de les Administracions Públiques habitatges obtinguts per la Fundació HÀBITAT3 de propietaris privats, i d’entitats financeres, per què es destinin a persones o famílies que compleixin els requisits d’accés a habitatges de lloguer social establerts per aquestes Administracions Públiques.

La Fundació HÀBITAT3 treballa en coordinació estreta amb els serveis socials municipals en tots els supòsits de persones o llars prescrites per les administracions municipals.

En el terreny de l'atenció justa i adequada de les necessitats de les unitats de convivència més vulnerables, la Fundació HÀBITAT3 compta amb el recolzament públic per cobrir possibles diferencials entre els costos dels habitatges i la capacitat de pagament de les famílies.

Les Administracions amb les quals tenim acords són les següents:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

L’acord signat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya coordina les activitats que duen a terme les dues institucions en programes d’habitatge social, amb la finalitat d’afavorir la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció.

Així mateix l'Agència ha cedit habitatges que seran posats a disposició dels projectes d’inclusió social de les entitats del tercer sector que requereixin habitatge per poder duu a terme els seus projectes.

Ajuntament de Barcelona

L’acord signat amb l'Ajuntament de Barcelona consisteix en la captació de 200 habitatges del mercat privat per a destinar-los a famílies en risc d'exclusió social. En el cas que en els habitatges calgui realitzar-hi obres de rehabilitació aquestes es realitzen amb càrrec al programa, i les realitzen entitats socials de la ciutat dedicades a la inserció socio-laboral de col·lectius en risc.

Ajuntament El Prat de Llobregat

Amb aquest conveni, la Fundació Hàbitat3 i l’Ajuntament del Prat s’han compromès a impulsar la captació de 20 habitatges en els quals, la Fundació Hàbitat3 farà l’acompanyament de les famílies pel què fa a la relació amb l’habitatge i, per primera vegada, també ajudarà als membres de les famílies que estiguin a l’atur, a trobar feina i facilitar-los-hi assessorament pel què fa a la seva inserció laboral al mercat de treball. Per la seva banda, l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat serà la responsable de fer el seguiment social de les famílies que visquin en els habitatges. Les famílies viuran en els edificis pagant un lloguer assequible.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

La Fundació Hàbitat3 i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han formalitzat un conveni per a la gestió d'un programa de mobilització d’habitatge buits per destinar-los a lloguer social i adreçat a persones en risc d’exclusió social.
L’objectiu és incentivar als propietaris de pisos buits per a què els cedeixin al programa i perquè es destinin a persones en risc d’exclusió social del municipi inscrites a la Mesa d’Emergències. L’objectiu del programa és aconseguir 16 habitatges del mercat privat, en els quals s’hi allotjaran més de 50 persones en risc d’exclusió social, que seran derivades pel Serveis Socials de l’Ajuntament.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
La Fundació Hàbitat3 té un conveni amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet pel qual es contemple que Hàbitat3 captarà quinze habitatges del mercat privat i articularà amb els seus propietaris una cessió d’ús per al posterior arrendament a aquelles persones beneficiàries que proposi l’Ajuntament. L’objectiu és incentivar als propietaris de pisos buits per a què els cedeixin al programa. I perquè es destinin a persones en risc d’exclusió social del municipi inscrites a la Mesa d’Emergències.
Ajuntament Esplugues de Llobregat

Amb la finalitat de fomentar la mobilització d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d’exclusió residencial, l'Ajuntament impulsa un programa per a la mobilització d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d’exclusió residencial. El programa està gestionat per la Fundació Hàbitat3.concurs per un import màxim anual de 50.000 € durant els exercicis 2017, 2018 i 2019. El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

El conveni signat amb l'Ajuntament de Vilafranca contempla les condicions de col·aboració en la cerca d'habitatges buits per destinar-los a lloguer social per a persones derivades pels serveis socials del municipi. Entre d'altres, inclou la supervisió social de l'ús dels habitatges i de la convocència amb la comunitat.

Ajuntament de Granollers

La Fundació Hàbitat 3 i l'Ajuntament de Granollers han signat un conveni que permetrà ampliar el parc d'habitatges de lloguer social de la ciutat. El conveni també preveu que si s’han de fer obres en habitatges públics o cedits per al lloguer social es farà amb empreses d’inserció laboral tutelades per la Fundació Hàbitat 3.

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

La Fundació Hàbitat3 s'encarregarà de la supervisió social de l'ús dels habitatges i de la convicència amb la comuintat ens els habitatges de lloguer social gestionats per l'ajuntament. Alhora, serà l'encarregada de la gestió integrada de la gestió immobiliària, seguiment social i treball conjunt amb els Serveis Socials.