Captació d’habitatges

Per donar compliment als seus objectius, la Fundació HÀBITAT3 negocia amb propietaris d’habitatges buits - que poden ser administracions públiques, entitats financeres, o altres propietaris privats -, la posada a disposició d'aquests habitatges per al lloguer social. Les diverses formes d’obtenció d’aquests habitatges que poden anar des de la cessió d’ús, el lloguer, la donació, o a la venda.

En el cas de les cessions d’ús, o de lloguer, la Fundació HÀBITAT3 respon davant dels propietaris, dels pagaments mensuals que es convinguin, també del bon ús dels habitatges, i del seu retorn en perfecte estat quan s’acabi el període de cessió o de lloguer.

Els habitatges així obtinguts es destinen a les demandes que la Fundació HÀBITAT3 rep de les entitats integrants de la Taula del Tercer Sector, o que rep d’Administracions Públiques, demandes que sempre han de ser per donar allotjament a persones o serveis residencials o famílies amb dificultats.

La Fundació HÀBITAT3 també rep encàrrecs de gestió i supervisió social d'habitatges de lloguer social o d'inclusió.

Vols cedir el teu habitatge?