Acompanyament social

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya està integrada per entitats especialitzades en l’acompanyament social, en tant que aquesta activitat és una de les bases ineludibles de treball per a tots els processos d’inserció social.

Per aquest motiu, la Fundació HÀBITAT3, com a proveïdora i gestora d’habitatges socials, sempre que és necessari l’acompanyament social de les persones o famílies usuàries, demana col·laboració a les entitats socials de la Taula del Tercer Sector especialitzades.

La sol·licitud de col·laboració i de prestació d’aquest tipus de servei a les entitats socials especialitzades, la Fundació HÀBITAT3 la fa mitjançant un sistema de criteris i condicions transparent i pactat amb elles.

Model Housing First

La Fundació Hàbitat3 treballar per facilitar l’habitatge sota la filosofia “Housing First”, un model d’intervenció social que entén l’habitatge estable i digne com una peça clau i imprescindible en el desenvolupament de les persones i les famílies.

L’objectiu és que les persones que s'allotgen ens els habitatges gestionats per la Fundació Hàbitat3 puguin crear i mantenir una llar, amb tot el que això implica. Aquest model d’intervenció entén que cada persona és diferent, té capacitats i límits diferents, i són les entitats i professionals de l’acció social els qui s’hi han d’adaptar, oferint el suport que cada persona necessita de manera personalitzada i respectant la seva opinió.

Aquest model d’intervenció posa la persona a l’epicentre de la seva acció, basant-se en la convicció que tot ésser humà té dret a l’habitatge, i això també inclou les persones més vulnerables de la nostra societat. Primer posem la llar, i, a partir d’aquí, treballem la resta d’aspectes que afecten la vida de la persona.

El model “Housing First” ha estat abastament provat i estudiat, sobretot a nivell internacional, tant als Estats Units, on va néixer, com a Europa. Avui en dia, les dades demostren que és el model més vàlid per a treballar amb els col·lectius amb més dificultats de la nostra societat, aconseguint que persones que mai haurien somniat en tenir casa seva, en puguin gaudir de la manera més autònoma possible per a elles.